ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 21 / 2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ