ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Οι παραγωγοί  των περιοχών: Περάματος, Κίρκης, Συκορράχης και Αισύμης των οποίων οι  καλλιέργειες έχουν υποστεί ζημιά, από ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΚΡΙΔΩΝ καλούνται έως την Τετάρτη 24.8.2022 να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, Θεοδωρίδου Μαρίνα Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας, τηλ.: 2551350083, προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα των εκτάσεων που υπέστησαν ζημιές.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  1. Δήλωση Καλλιέργειας έτους 2022 &
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας