Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης <>

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ2 ΔΕ. ΥΕ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ1 ΠΕ. ΤΕ. ΑΙΤΗΣΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ