Ανακοίνωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του και όπως κάθε χρόνο πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
    ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Τουρκικά Α1 25 χ χ
2 Τουρκικά Α2 25 χ χ
3 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 χ χ
4 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 χ χ
5 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ χ
6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ χ
7 Βουλγαρικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ χ
 8 Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 25 χ
9 Οικονομικά στην καθημερινή ζωή 25 χ
10 Τοπική Ιστορία 25 χ
11  Ευρωπαϊκή Ιστορία 25 χ
12 Ιστορία της Τέχνης 25 Χ
13 Φωτογραφία 25 χ
14 Υπολογιστές 25 χ
15 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50 χ
16 Ανθοκομία – Αρωματικά φυτά 25 χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση  αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Σοφία Παναγιωτίδου

Τηλ. :2551037630

Ταχ. Διεύθυνση: Αίνου 46

Email: diaviou@alexpolis.gr

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά  στο γραφείο  του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, στη Δημοτική βιβλιοθήκη, από τις 9.00 έως τις 14.00, αλλά και ηλεκτρονικά στο παραπάνω email.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.      

 

aitisi_elpaideuomenou_Κέντρο Δια Βίου Μάθησης