Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εξαιτίας εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών έως τη συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη, στις ημερομηνίες 06 & 07.06.2024, κατά τις ώρες 08:00 έως 16:00, θα πραγματοποιηθεί εναλλάξ κυκλοφορία οχημάτων με τη χρήση σημαιοφόρων.