Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 13.06.2023 και την Τετάρτη 14.06.2023

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη 13.06.2023 και την Τετάρτη 14.06.2023 λόγω εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, εξαιτίας εργασιών σε τμήμα της οδού Κερασούντος, από τη συμβολή της με την οδό Καβύρη έως τη συμβολή της με την οδό Δραγούμη και για λόγους ασφαλείας δεν θα είναι εφικτή η διέλευση, η στάση και η στάθμευση οχημάτων κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, λόγω στενότητας της οδού.