Έκδοση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για την παραμονή των εργαζομένων- συμβασιούχων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας covid_19 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης