«Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την παρακώλυση της κυκλοφορίας επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Τελωνείου Κήπων»