«Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του επίτιμου Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Σουλακάκη Αναστασίου του Δημητρίου».