Έκδοση ψηφίσματος για τη μη δημιουργία ή μεταφορά του πεδίου βολής βαρέων όπλων στην περιοχή “Μαυρόπετρα” Αλεξανδρούπολης και επικαιροποίηση της 61/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου