Έγκριση σχεδίου αποτροπής καπνίσματος στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης