• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 24/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  24-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 39291

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 28/12/2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (41η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)

3.    Τροποποίηση της 499/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Λήψη απόφασης για διαγραφή – απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων (καταστήματος πώλησης αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού) κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

4.    Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του υποέργου «Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών».  (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

5.    Ονοματοδοσία Δημοτικού γηπέδου. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωαν.)

6.    Aνάκληση της 661/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Kατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ΄ Δόσης (Χ.Ε.2018) των σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Γερακόπουλος Χ.)

7.    Kατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ΄ Δόσης (Χ.Ε.2018) των σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Γερακόπουλος Χ.)

 

8.    Έγκριση της 155/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''10η  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018''. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης