• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10) 20/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20 / 11 /2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 35155

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10)

Μετά τη ματαίωση της κατά την 12η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, ύστερα από την αριθ. 34358/15-11-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 20-11-2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Ενημερώσεις

1. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικής επετειακής εμποροπανηγύρεως στην πλατεία Εθν. Ανεξαρτησίας. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ