• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 και ώρα 12:30 16/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                  Αλεξανδρούπολη: 16/11/2018

                 Αριθ. Πρωτ. : 34461

ΠΡΟΣ:

1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

2. κ. Σεφεριάδη Σάββα

3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα

5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

7. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

8. κ. Δραμανίδου Νίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ. Βαταμίδη Ιωάννη

3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

  1. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας υπαίθριας εμποροπανηγύρεως θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  2. Εξέταση αιτήματος του κου ΣΙΔΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για χορήγηση άδειας απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου διαστάσεων (3,20χ2,30 = 7,36 τ.μ., (ΟΡΑ ΣΚΑΡΙΦΑ), ώστε να είναι δυνατή η είσοδος - έξοδος στη μία θέση ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ στην οδό ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 (Ο.Τ. 130) (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)
  3. Εξέταση αιτήματος των κ. κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΚΛΑΦΙΔΟΥ , ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ, για χορήγηση άδειας απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου διαστάσεων (8,30χ2,40 = 19,92 τ.μ., προκειμένου να είναι δυνατή η είσοδος - έξοδος οχημάτων στις θέσεις 1 και 2 στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου στην οδό ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΣΗ ΓΩΝΙΑ (Ο.Τ. 421) (Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)
  4. Χορήγηση - Ακύρωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.λ.π. θέματα λειτουργίας αυτών, καθώς και θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων. (Εισηγ. κ. Στογίδου Μ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ