• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 και ώρα 12:45 16/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αλεξανδρούπολη 16/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                         Αριθ. Πρωτ. :34462

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 και ώρα 12:45, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Καθορισμός ημερήσιου τέλους άδειας συμμετοχής στην υπαίθρια θρησκευτική – επετειακή εμποροπανήγυρη στην πλατεία Εθν. Ανεξαρτησίας. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Έγκριση πρακτικών απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος «Κυλικείου- εντός κλειστού Κολυμβητηρίου «Δημοσθένης Μιχαλετζάκης» στην Αλεξανδρούπολη. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου του κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη που βρίσκεται στην τοποθεσία Δάμια στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Καθορισμός όρων για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην τοπική Κοινότητα Πυλαίας. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση τροποποίησης των όρων της σύμβασης με την κ. Τζιτζικάκη Αθανασία για προμήθεια νωπών ψαριών. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 6. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης ή μη, πρακτικού αποτελέσματος πρώτου και δευτέρου σταδίου του ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσιών πρασίνου, γηπέδων και κοιμητηρίων» και ανάδειξης ή μη προσωρινού αναδόχου.(Εισηγ. κ. Μόκαλη Α.)
 7. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης ή μη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κα εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων¨»(Εισηγ. κ. Μόκαλη Α.)
 8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου”.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 9. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 10. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Υποδομή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης αθλητικών εγκαταστάσεων ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ