• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση στις 14/11/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 9/11/2018

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη  09/11/2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ: 33677

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  14/11/2018  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  18:00,  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:      

 

1α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019  και

 β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2019,    του     Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης