• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11/2018 και ώρα 13:00 8/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αλεξανδρούπολη 08/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                               Αριθ. Πρωτ. :33599

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

(Β’ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 2.500 τ.μ. εντός του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού έτους 2019. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Νομική υποστήριξη για τον Χρήστο Γερακόπουλο & Γεώργιο Κάβουρα στο Μον. Πλημ. Αλεξ/πολης στις 20/11/2018. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή). (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ε.)
 5. Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής. (Φαλέκας Ι.)
 6. Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο, παγίας προκαταβολής 6ης και 7ης δόσης. (Εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)
 7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και του τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό για την Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2019.(Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)
 8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 9. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών”. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 10. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.881.281,96(πλέον ΦΠΑ 24%).(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ