• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 07/11/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 2/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  02-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 33128

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 07/11/2018  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (34η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Τροποποίηση της 584-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας χριστουγεννιάτικης υπαίθριας αγοράς» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Ανταλλαγή – αντικατάσταση του 50% οικοπέδου έκτασης 900 τ.μ. ιδιοκτησίας Βουντζιουκλή Γεωργίου (υπ΄ αριθ. 352 στο Ο.Τ. 119 Ρ.Σ. Απαλού) με διαθέσιμο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 450 τ.μ. (υπ΄ αριθ. 281 στο Ο.Τ. 55 Ρ.Σ. Απαλού) (Εισηγ. κ. Παντελίδης  Γ.)

 

4.    Έγκριση οριογραμμών για «Οριοθέτηση ρέματος στις εγκαταστάσεις Ο.Ε.Δ.Α. Ανατολικού Τομέα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

5.    Δικαστικός συμβιβασμός σχετικά με την από 17.4.2018 αγωγή του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αλεξ/πολης (2ο χλμ Αλεξ/πολης-Φερών) κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, με αίτημα του ενάγοντος Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 

 

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

  Κωνσταντίνος Γκοτσίδης