• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ_ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 2/11/2018
 
 
 
 
 
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
 
Από 3-11-2018 εώς 12-11-2018
 
Πληροφορίες τηλ.25510-53225 & 25510-83012