• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2018 και ώρα 18:00 16/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες :  Ντόλιου Ζουμπουλιά

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                                           Αλεξανδρούπολη   15/10/2018                                    

                                                      Αριθ. Πρωτ. : 30622  

ΠΡΟΣ

                  

                      ---------------------------------------------------------------

 

          Σας καλούμε να προσέλθετε την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   19/10/2018 και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας  Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των  θεμάτων  της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

 

     Ενημερώσεις

  1. Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας χριστουγεννιάτικης υπαίθριας αγοράς.  (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  2. Γνωμοδότηση για την ανταλλαγή – αντικατάσταση του 50% οικοπέδου έκτασης 900 τ.μ. ιδιοκτησίας Βουντζιουκλή Γεωργίου (υπ΄ αριθμ. 352 στο Ο.Τ. 119 Ρ.Σ. Απαλού) με διαθέσιμο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 450 τ.μ. (υπ΄ αριθμ. 281 στο Ο.Τ. 55 Ρ.Σ. Απαλού). (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  3. Γνωμοδότηση για θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  4. Γνωμοδότηση σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης διαφημιστικής εκμετάλλευσης στάσεων στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  5. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 45,00 τ.μ. εντός της πλατείας Ελευθ. Βενιζέλου (Ο.Τ. 107 Α) σε Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  6. «Υιοθεσία» δημόσιου χώρου (Πάρκου) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο  Μαΐστρου. (Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ι.)

 

 

 

 

 

                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                          ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

       ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ