• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/10/2018 και ώρα 13:30 1/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αλεξανδρούπολη 01/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ. :28680

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/10/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου του Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Μόκαλη Α.)
 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας : “Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού , υπαίθριων ψυχαγωγικών παιχνιδιών για ενήλικες και προμήθεια εξοπλισμού για το πάρκο σκύλων ”. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
 1. Ακύρωση της με αριθ. 297/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Τροποποίηση της αριθ. 264/2018 απόφασης Ο.Ε. ¨ Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, για την 'Επισκευή του με αριθ. ΜΕ 103763 Φορτωτή λόγω του κατεπείγοντος'¨(Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Α.)
 1. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την 'Επισκευή του με αριθ. ΜΕ 103763 Φορτωτή λόγω του κατεπείγοντος'.(Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Α.)
 1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, της με αριθ. 115/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Αναλωσίμων, λοιπών Αναλωσίμων και Μεταλλικών Ελασμάτων Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργων. (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Α.)
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την διενέργεια της « Προμήθειας πινακίδων και λοιπού εξοπλισμού σήμανσης οδών».(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

 1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης επαύξησης ισχύος παροχής ρεύματος του γηπέδου Παλαγίας ¨ (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ.)
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 '(Εισηγ. κ. Μπάντας Α.)
 1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φερών από θεομηνία' . (Εισηγ. κ. Μάρκου Κ.)
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων Δημοτικής ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καλοπανά Ε.)
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων Δημοτικής ενότητας Φερών» (Εισηγ. κ. Καλοπανά Ε.)
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων» (Εισηγ. κ. Καλοπανά Ε.)
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις επισκευές μηχανημάτων του κλειστού Κολυμβητηρίου» (Εισηγ. κ. Καλοπανά Ε.)

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ