• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι για την υλοποίηση του έργου «Λύκειο Φερών» 21/9/2018

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, 681 32 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

Αλεξανδρούπολη 20/9/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι για την υλοποίηση του έργου «Λύκειο Φερών»

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 αποσφραγίστηκαν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Λυκείου Φερών». Από τη διαδικασία προέκυψε ανάδοχος-εργολάβος του έργου η εταιρία SOLIS A.E.