• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης Μουσικών(καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) 17/9/2018
 
 
 
 
 
 
Υποβολή αιτήσεων από 18/9/2018 έως 27/9/2018