• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/09/2018 και ώρα 13:30 11/9/2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  10 /09/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :26313

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  2. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  4. κ. Μπίκο Χρήστο

  5. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Β) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Γ)

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:  

 

 

       Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14/09/2018 και ώρα  13:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

  

 

 

 1. Τροποποίηση της αριθ 278/2018 Απόφασης Ο.Ε. ¨Σύνταξη των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου -τμήμα του με αριθ. τεμαχίou 622 αγροκτήματος Μαίστρου και  τμήμα του με αριθ.324 τεμ. Αγροκτήματος Απαλού ,συνολικού εμβαδού 500,075  στρεμμάτων ¨ (κ. Δήμαρχος)
 2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελ.)
 3. Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου του  διαγωνισμού για τη «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου» (Εισηγ. κ. Μόκαλη Α.)
 4. Απόδοση  λογαριασμού από τον υπόλογο, παγίας προκαταβολής 4ης και 5ης δόσης (Εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)
 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨ Συντήρηση –επισκευή  γεωτρήσεων ¨  (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ.)
 6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών» (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ.)
 7. Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης διαγωνισμού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ¨Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων¨(Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ.)
 8.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ¨Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών Δήμου  Αλεξανδρούπολης 2018¨ (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 9. Τροποποίηση της αριθ. 264/2018 απόφασης Ο.Ε. ¨ Έγκριση  του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, για την 'Επισκευή του με αριθ. ΜΕ 103763 Φορτωτή λόγω του κατεπείγοντος'¨( Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Α.)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την « Σύνταξη και υποβολή φακέλου για την έκδοση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας του έργου Τηλεθέρμανσης Φερών» (Εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.)
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, πιστώσεων πολυετών δαπανών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, για την εργασία « Εξειδικευμένη τεχνικό-επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ορθολογική διαχείριση του γεωθερμικού πόρου και τη διαχρονική παρακολούθηση των εφαρμογών εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου» (Εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.)
 12.  Έγκριση για δικαστικό συμβιβασμό, κατόπιν  αίτησης της  ¨ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ¨, έπειτα από την αγωγή αυτής κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που πρόκειται να συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης στις 30/10/2018. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 13. Έγκριση για δικαστικό συμβιβασμό, κατόπιν αίτησης της ¨ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ¨, έπειτα από  την από 30/5/2018 αγωγή της κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 14. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης, κατά της αριθ. 60/2018 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης, επί αγωγής της ¨ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑ Ε &, Θ ΟΕ¨ κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν αίτησης της εταιρείας αυτής. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 15. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης,  στην  αριθ. 349/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Μικροδιαφορές), επί αγωγής ¨Σουγιολτζή Ανδρέα και ΣΙΑ ΟΕ¨ κατά Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν αίτησης της εταιρείας αυτής (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 

 

      Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ