• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε TAKTIKH Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 04/09/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:45 31/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  31-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 25352

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 04/09/2018  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:45 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (26η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. ¨Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μηνός Ιουλίου  2018¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Διαγραφή προστίμου Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον 4235/2014 'Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό', λόγω ανάκλησης του προστίμου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της  23ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

6.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια και Εγκατάσταση Θόλου Στέγασης Αθλητικών Δραστηριοτήτων¨ (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

 

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                               Κωνσταντίνος Γκοτσίδης