• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την TETAΡΤΗ 22/08/2018 και ώρα 13:00 20/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         

Πληροφορίες :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

  

                                                  Αλεξανδρούπολη: 20/08/2018   

                                                  Αριθ. Πρωτ. : 24285

                                       

       ΠΡΟΣ:

  1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

  2. κ. Σεφεριάδη Σάββα

  3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

  4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα

  5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

  6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  7. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

  8. κ. Δραμανίδου Νίκη

 

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου  

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ.  Βαταμίδη Ιωάννη

 

  3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο,  Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης      

  7.    Εισηγητές των θεμάτων

 

          Σας καλούμε να προσέλθετε την TETAΡΤΗ   22/08/2018 και ώρα 13:00  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

 

1. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

 

 

 

          Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί, εκτάκτως, διότι απαιτείται να χορηγηθεί, άμεσα, στους εν λόγω παραγωγούς άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πώληση καλαθιών βοτάνων κ.α.) , σε καθορισμένα σημεία-τοποθεσίες στην Αλεξ/πολη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει αυξημένη αγοραστική ζήτηση των καταναλωτών για τα ανωτέρω προϊόντα.

 

 

                                                                        

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                  

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ