• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας την Τετάρτη 11/07/2018 και ώρα 18:00 6/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες : Ντόλιου Ζουμπουλιά

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr                                                                                                                                                                                                 Αλεξανδρούπολη 05/07/2018

Αριθ. Πρωτ. : 19593

ΠΡΟΣ

 

---------------------------------------------------------------

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 11/07/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

Ενημερώσεις

  1. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  2. Σύμφωνο συνεργασίας με την ελληνική ομάδα διάσωσης Ν. Έβρου και συζήτηση αιτήματός του. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  3. Κανονισμός εύρυθμης λειτουργίας χώρου αναψυχής και άθλησης πλατανότοπου Μαϊστρου. (Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωάννης)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ