• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 03/07/2018 και ώρα 14:00 29/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αλεξανδρούπολη 29 /06/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ. :19090

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 03/07/2018 και ώρα 14:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση - διάθεση πίστωσης, για την «Δαπάνη Ενοικίασης χημικών τουαλετών για την κατασκήνωση Μάκρης ».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

2. Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 40.000τμ η οποία αποτελεί τμήμα του αριθ. 5368ε αγροτεμαχίου του αγρ/τος Φερών, που βρίσκεται στην περιοχή «Άσπρα Χώματα».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών , κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2018 της Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για “ Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για απινιδωτή Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης “. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ