• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/06/2018 και ώρα 12:30 25/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αλεξανδρούπολη 25 /06/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                Αριθ. Πρωτ. :18350

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/06/2018 και ώρα 12:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως διαμορφώθηκαν μετά από την 7η Αναμόρφωση. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

2.Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Φερών»(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, σχεδίου διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)». (Εισηγ. κ. Τσιαούση Ελένη)

4.Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μουσικών οργάνων για το Ωδείο και τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης. ( Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα )

5. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία συντήρησης εργαλείων πρασίνου και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου». ( Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα )

6. Εγκριση πρωτογενούς αιτήματος , έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων της αριθμ 80/2018 μελέτης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 προϋπολογισμού 8.381,383€ με Φ.Π.Α..(Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

7. Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 40.000τμ η οποία αποτελεί τμήμα του αριθ. 5368ε αγροτεμαχίου του αγρ/τος Φερών, που βρίσκεται στην περιοχή «Άσπρα Χώματα».(Εισηγ. κ. Γεωργιάδου Ελένη)

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για « Προμήθεια ειδικού πλαστικού δαπέδου για εκδηλώσεις -παραστάσεις – Προμήθεια ειδικού πλαστικού δαπέδου για εκδηλώσεις- παραστάσεις σε χώρους σχολείων » . ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

10. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου». ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

11. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεση πίστωσης , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018’’. ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ