• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Δελτίο τύπου για χορηγίες Συλλόγων 25/6/2018

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, 681 32 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

Αλεξανδρούπολη 22/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει αποδείξει ότι στέκεται αρωγός και ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματα των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων στηρίζοντας είτε με επιχορηγήσεις είτε με τη μορφή συνδιοργάνωσης αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που προάγουν τις έννοιες του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας και συμβάλλουν στη συνέχεια των τοπικών παραδόσεων και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ στις 22/06/2018 ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την καταβολή του ποσού των 825.928,00€ προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για την τελευταία τετραετία. Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης και απορίας παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα με τα ποσά που δόθηκαν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους την τελευταία τετραετία και όπως αυτά προκύπτουν από τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Δήμου και τις ακόλουθες σύμφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο:

2015

2016

2017

2018

2015-2018

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

92.400,00

89.800,00

78.300,00

90.000,00

350.500,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

75.200,00

93.300,00

63.100,00

90.000,00

321.600,00

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

21.150,00

23.178,00

34.500,00

75.000,00

153.828,00

ΣΥΝΟΛΟ

188.750,00

206.278,00

175.900,00

255.000,00

825.928,00