• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 11/06/2018 και ώρα 13:00 11/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  Αλεξανδρούπολη 11 /06/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                      Αριθ. Πρωτ. :16823

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 11/06/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 168/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση διάθεσης πίστωσης , πρωτογενούς αιτήματος και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης , στον Τσαμπάζη Ευάγγελο –Ναυαγοσωστική Ακαδημία Βορείου Ελλάδος- ως κατεπείγον από 12.06.2018 έως 30.09.2018. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

Τα ανωτέρω θέματα θα συζητηθούν εκτάκτως , επειδή σύμφωνα με το ΠΔ 31/2018 και το πρακτικό του λιμεναρχείου είναι υποχρεωτική η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών των Δήμων από 01.06.2018 έως 30.09.2018 και ο διενεργηθείσας στις 24.05.2018 ηλεκτρονικός διαγωνισμός απέβη άγονος (δεν συμμετείχε κανείς ενδιαφερόμενος) ,αλλά και προηγούμενη απόφαση της ΟΕ αρ.149/2018 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δεν ανέδειξε ανάδοχο της παραπάνω υπηρεσίας , αφού δεν προσήλθε.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ