• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΡΙΤΗ 29/05/2018 και ώρα 13:30 25/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         

Πληροφορίες :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

 

                                                  Αλεξανδρούπολη: 25/05/2018   

                                                  Αριθ. Πρωτ. : 15113

                                     

       ΠΡΟΣ:

  1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

  2. κ. Σεφεριάδη Σάββα

  3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

  4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα

  5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

  6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  7. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

  8. κ. Δραμανίδου Νίκη

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου  

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ.  Βαταμίδη Ιωάννη

 

  3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο,  Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης      

  7.    Εισηγητές των θεμάτων

 

          Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ    29/05/2018 και ώρα 13:30  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

 

1.Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστήματος  « Καφετέρια με Η/Υ & Ψυχαγωγικά Τεχνικά Παίγνια » της LADNA LYUDMILA  του VETSESLAV, επί της οδού Ρ. Φεραίου 3 & Κωλέτη . (Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

 

2. Ανάπλαση πλατείας και Διαμόρφωση οδού στο Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Νίψας. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

3.Τροποποίηση ΡΣ στο ΟΤ 460Β του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Άρση Απαλλοτρίωσης) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κων/νος)

 

4.Τροποποίηση ΡΣ στο ΟΤ 554 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Άρση Απαλλοτρίωσης) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κων/νος)

 

 

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                  

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ