• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 25/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  25 -05-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. :15222

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  30/05/2018  ημέρα Τετάρτη    και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (15η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Λήψη απόφασης ΔΣ για έγκριση διενέργειας νέου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης Πολυσύχναστων παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (κολυμβητηρίων ) Δήμου Αλεξ/πολης έτους 2018 ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών  χρήσεων του πολιτιστικού Κέντρου   Απαλού   στον   Πολιτιστικό Σύλλογο  «ΦΑΡΟΣ» Απαλού ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού από τον με αριθμό 1260 χρηματικό κατάλογο λόγω διαπιστωτικής πράξης ακύρωσης συμβάσεως παραχώρησης επί αιγιαλού( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% επί των ακαθ. εσόδων καταστημάτων και προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης  εγγραφής( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6.    Διαγραφή οφειλής τέλους Λαϊκής Αγοράς έτους 2017 από χρηματικό κατάλογο λόγω λανθασμένης εγγραφής( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7.    Συμπλήρωση της αριθ 74/2018 Α.Δ.Σ. ¨Ανανέωση συνδρομών Εφημερίδων - Περιοδικών και Ηλεκτρονικές Βάσεις Ενημέρωσης¨ με την  Ετήσια Συνδρομή Περιοδικού « Days of Art in Greece» για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8.    Τροποποίηση ΡΣ στο ΟΤ 460Β του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Άρση Απαλλοτρίωσης) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κων/νος)

9.    Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης του 3ο Festival Πελαργών στον Πόρο, το Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

                                        Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης