• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018 και ώρα 14:15 25/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  25 /05/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :15077

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ    30/05/2018 και ώρα  14:15,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ34/19-3-2018  αγωγή  της AE με την επωνυμία LEVER  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και το διακριτικό τίτλο LEVER AE  με έδρα την Θεσσαλονίκη .  ( Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης )

 

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και  τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για   « Προμήθεια  υποβρύχιας  σκούπας για το Κολυμβητήριο Φερών ». ( Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης )

 

3. Ακύρωση της 133/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση - διάθεση πίστωσης για την μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις Μάκρης    για το έτος 2018 .( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

 

4. Έγκριση - διάθεση πίστωσης για την μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις Μάκρης    για το έτος 2018 .( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

 

5. Έγκριση - διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια επίπλων για τις   κατασκηνώσεις». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

 

6. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως διαμορφώθηκαν μετά από  την 5η Αναμόρφωση. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

 

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης,  των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μεταλλικής πέργκολας για το δημοτικό κάμπινγκ» .( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

 

 8. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ   ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών της μίσθωσης: ' Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2018-2019. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

10. Λήψη απόφασης ΟΕ διάθεση πίστωσης,   μελέτης και όρων διακήρυξης  του νέου ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2018. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

 

11. Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. (Εισηγ. κ.  Γκουβέντα Έλσα)

 

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ