• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05/2018 και ώρα 13:00 24/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                        Αλεξανδρούπολη  24 /05/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                           Αριθ. Πρωτ.  :14968

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    25/05/2018 και ώρα  13:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού  ματαίωσης του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού « ναυαγοσωστικές υπηρεσίες πολυσύχναστων παραλιών και κολυμβητηρίων του  Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018» ως άγονου.(δεν συμμετείχε κανείς ενδιαφερόμενος). (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

2. Λήψη απόφασης ΟΕ για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης , μηνός Ιούνη 2018 στον Δραγανίδη Βασίλειο ως κατεπείγον. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

 

             Τα ανωτέρω θέματα θα συζητηθούν  εκτάκτως , επειδή σύμφωνα με το ΠΔ 31/2018 και το πρακτικό του λιμεναρχείου είναι υποχρεωτική η  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών από 01.06.2018 έως 30.09.2018  και ο διενεργηθείσας  στις 24.05.2018 ηλεκτρονικός διαγωνισμός απέβη άγονος (δεν συμμετείχε κανείς ενδιαφερόμενος).

 

 

 

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ