• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Πρόσκληση- 'περί Μητρώων Αρρένων' 15/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αλεξανδρούπολη 15-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Κάνει γνωστό , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993, <περί Μητρώων Αρρένων > ότι από 16-05-2018 μέχρι 31-05-2018 , θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2017 που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενό του μέχρι την λήξη της προθεσμίας στο Γραφείο Δημοτολογίων (Κύπρου 27 - 2ος όροφος υπεύθυνη κ. Τσερκέζη Σοφία τηλ. 2551350099).

 

Ο Δήμαρχος

α.α

Ο Αντιδήμαρχος

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Παντελίδης Γεώργιος