• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 15/05/2018 και ώρα 13:30 11/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξανδρούπολη 10 /05/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. :13895

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 15/05/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Έγκριση - διάθεση πίστωσης για την μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις

Μάκρης για το έτος 2018.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

2. Έγκριση – διάθεση πίστωσης, έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος και των όρων διακήρυξης και μελέτης για την προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου και Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης . (Εισηγ. κ. Κολλάρου Μερόπη)

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την 46/2018 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού».( Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθυμία)

4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, και τρόπου εκτέλεσης για τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού της Singular Logic.( Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθυμία)

5.Συμπλήρωση της 112/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα : Διαπραγμάτευση (με Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού) που αφορά την ανάθεση μέρους της Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019 (τμήμα 25 της Μελέτης 77/2017 'Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019').( Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

6. Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ”.(Εισηγ. κ. Τζιντζής Σταμάτης)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ