• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αλεξανδρούπολη 04-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                            Αρ.πρωτ. :  13093  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση     : Λ. Δημοκρατίας 306

Ταχ. Κώδικας : 681 00  Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Κυρτσιδης Αργυρης

                        

Τηλέφωνα      :  2551350153

Fax                 :  2551350142

                                                   

                                                                      ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

                                                                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόθεση του για την αναχρηματοδότηση των ήδη υφιαστάμενων δανείων του με χαμηλότερο επιτόκιο και επιμύκινση κατά ένα έτος της διάρκειας αποπληρωμής τους και οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν όπως έχουν , με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού,  σύμφωνα με την 214/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης με μείωση επιτοκίου και  επιμήκυνση ενός επιπλέον έτους . Τα ποσά των δανείων , οι χρόνοι έναρξης και λήξης καθώς και τα επιτόκια εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, ήτοι:

Δ
Α
Ν
Ε
Ι
Ο

Α/Α ΔΑΝΕΙΟΥ Τ.Π.&Δ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ %

 

 

Α

ΗΜΕΡ. ΛΗΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΗΜΕΡ.  ΛΗΞΕΩΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
01/01/2018

19

01

5,9 Σ

1/1/2007

31/12/2024

673.349,65 €

29

03

5,9 Σ

1/1/1999

31/12/2023

19.527,37 €

28

04

5,9 Σ

1/1/1999

31/12/2026

39.225,92 €

25

05

5,9 Σ

1/1/2000

31/12/2027

52.554,96 €

14

06

5,9 Σ

1/1/2003

31/12/2030

208.843,51 €

22

07

5,9 Σ

1/1/2011

31/12/2028

300.212,06 €

26

08

5,9 Σ

1/1/2000

31/12/2027

39.550,80 €

27

10

7,02 Κ

1/1/2006

31/12/2023

155.261,27 €

12

12

5,9 Σ

1/1/1999

31/12/2026

67.245,03 €

13

12

5,9 Σ

1/1/1999

31/12/2026

14.569,14 €

15

13

5,9 Σ

1/1/2003

31/12/2030

68.379,39 €

17

13

5,9 Σ

1/1/2003

31/12/2030

54.880,80 €

21

14

5,9 Σ

1/1/2011

31/12/2028

1.856.061,05 €

23

14

5,9 Σ

1/1/2011

31/12/2028

1.722.172,91 €

24

14

5,9 Σ

1/1/2011

31/12/2028

427.802,62 €

30

15

6,02 Σ

1/1/2013

31/12/2030

3.223.826,86 €

31

16

6,02 Σ

1/1/2013

31/12/2030

198.212,11 €

32

17

6,02 Σ

1/1/2013

31/12/2030

645.494,84 €

20

11

5,9 Σ

1/1/2009

31/12/2026

226.030,24 €

ΣΥΝΟΛΟ

9.993.200,53 €

 

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εντός πέντε  (5) εργάσιμων  ημερών από την παραλαβή της παρούσης τις προσφορές σας.

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ