• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 18:00 4/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Σιγλίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 2551064140

Ε-mail : totas@alexpolis.gr

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ 18:30 ΣΕ 18:00)

                                  Αλεξανδρούπολη: 03/05/2018
                                  Αριθ. Πρωτ. : 12999

ΠΡΟΣ:

Α. Αντιδημάρχους

1. κ. Βαταμίδη Ιωάννη

2. κ. Γκότση Νικόλαο

3. κ. Ζιώγα Χρήστο

4. κ. Κουκουράβα Γεώργιο

5. κ. Παντελίδη Γεώργιο

6. κ. Φαλέκα Ιωάννη

Μέλη της μειοψηφίας

7.Γουμενίδη Ευάγγελο

8.Δευτεραίο Σάββα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Β. Γραφείο Δημάρχου

Γ. Προέδρους Νομικών Προσώπων

1. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

2. κ. Βαμβακερό Αντώνιο

3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

Δ. Προέδρους Επιχειρήσεων Δήμου

1. κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο

2. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

3.

Ε. Εντεταλμένους Συμβούλους

1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

2. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

3.

ΣΤ. Γενικό Γραμματέα

1. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 62, του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ), για συζήτηση του θέματος της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθ. 7/2017 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής ¨ Παραπομπή του υπαλλήλου του ΔΗΜΟΥ Καβατζικιώτη Παύλου του Θεοδώρου για πειθαρχικά αδικήματα ¨ (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ