• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΡΙΤΗ 27/03/2018 και ώρα 13:30 23/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         

Πληροφορίες :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

  

                                                  Αλεξανδρούπολη: 23/03/2018   

                                                  Αριθ. Πρωτ. : 9782

                                                 

       ΠΡΟΣ:

  1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

  2. κ. Σεφεριάδη Σάββα

  3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

  4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα

  5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

  6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  7. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

  8. κ. Δραμανίδου Νίκη

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου  

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ.  Βαταμίδη Ιωάννη

 

  3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο,  Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης      

  7.    Εισηγητές των θεμάτων

 

          Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ    27/03/2018 και ώρα 13:30  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

1.Εξέταση αιτήματος τoυ   κ. ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , για χορήγηση άδειας απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ (8,00+4,00)/2*1,80 = 10,00 τ.μ., προκειμένου  να είναι δυνατή η είσοδος - έξοδος οχημάτων , ΣΤΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ όπου θα δημιουργηθεί  ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ   στην οδό ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 18  (Ο.Τ. 205Α). (Εισηγ. κ. Νέστορας Νικόλαος)

 

2. Χορήγηση αδειών  παράτασης μουσικής. (Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος) 

 

3. Τροποποίηση του Ρ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 142 , σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

4.  Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κων/νος)

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ