• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 13/03/2018 και ώρα 13:30 12/3/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                        Αλεξανδρούπολη  12 /03/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                           Αριθ. Πρωτ.  :8360

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2) 

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ   13/03/2018 και ώρα  13:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση του  θέματος της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1.Επισκευές  οχημάτων και μηχανημάτων έργου με τη διαδικασία του επείγοντος.   

   (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρήστος)

 

             Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως , δεδομένου του ότι αφενός προέκυψαν σήμερα, 12-3-2018 και αφετέρου δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά προηγούμενη εισήγηση  της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου  για παρόμοιες βλάβες. Κρίνονται δε ως επείγουσες,  καθότι τα ανωτέρω οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί  και δεν είναι δυνατή η κάλυψη του κύκλου εργασιών τους από άλλα οχήματα της Υπηρεσίας.

 

 

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ