• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018 και ώρα 13:00 12/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αλεξανδρούπολη 12 /03/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                      Αριθ. Πρωτ. :8263

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Άσκηση προσφυγής άρθρου 151 Ν 3463/2006 στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 152 Ν 3463/2006 του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κατά της με αριθ. πρωτ. 5051+3242/27.2.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης . (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για « Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών για τις στεγαζόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις ».(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για « Αποφράξεις φρεατίων αθλητικών εγκαταστάσεων » .(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την φύλαξη των Παιδικών Εξοχών Μάκρης.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΛΥΠΤΟΥ».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της εργασίας 'συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών' ». (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος)

7. Έγκριση 4ουπρακτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ». (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ