• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 14/03/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 18:00 5/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αλεξανδρούπολη 05/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                     Αριθ. Πρωτ.: 7336

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 14/03/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και γνωμοδότηση για το παρακάτω θέμα:

  1. Η Αλεξανδρούπολη στις επόμενες δεκαετίες (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε μέχρι 12/03/2018 , εγγράφως, τις τυχόν προτάσεις σας, στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ____________________________________

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης

Ευάγγελος Λαμπάκης