• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/02/2018 και ώρα 14:00 22/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        Αλεξανδρούπολη  22 /02/2018

                                                      Αριθ. Πρωτ.  : 6228

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ   26/02/2018 και ώρα  14:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1.Νομική υποστήριξη αιρετών (του κ. Ξανθόπουλου Χρυσόστομου )και υπαλλήλων του Δήμου. (Εισηγ. κ.  Κατσιάνης Αθανάσιος)

 

2.Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ 68/30-10-2017  (για ποσό 39.667,20 ευρω) αγωγή Ιατράκη Ιωάννη του Σωτηρίου – Παναγιώτη.(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

 

3. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ 100/29-12-2017  (για ποσό 46.815,77 ευρω) αγωγή Ιατράκη Ιωάννη του Σωτηρίου – Παναγιώτη.(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

 

4. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ 93/21-12-2017  αγωγή της ΕΕ με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με έδρα την Αλεξανδρούπολη.  (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

 

5. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ 91/19-12-2017  αγωγή της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ – ΧΡΗΣΤΟΣ  Ε ΑΔΑΜ με έδρα την Αλεξανδρούπολη. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

 

6. Έγκριση – διάθεση πίστωσης, έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος και των όρων διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, αναλωσίμων φαξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών.  (Εισηγ. κ. Βαγγέλης Σιδεράς)

 

7.Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου : «Aνακατασκευή Παλαιάς Βιβλιοθήκης για τη δημιουργία πινακοθήκης». (Εισηγ. κ. Νέστορας Νικόλαος)

 

8.Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 Ευρώ σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης , (για την προμήθεια των καρτών ψηφιακών ταχογράφων).(Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αριστείδης)

 

9.Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 Ευρώ σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης , (για την Προμήθεια παραβόλων ΚΤΕΟ).(Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αριστείδης)

 

10. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00 Ευρώ σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης , (για την « Πληρωμή διαφόρων τελών , διοδίων κλπ»).(Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αριστείδης)

 

 

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ