• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,στις 14/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 9/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  09 -02-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 4599

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  14/02/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (4η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Ανέγερση μνημείου ολοκαυτώματος των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, στον προαύλιο χώρο του Αγίου Νικολάου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.    Συνεργασία με την MARKETING GREECE Α.Ε. για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4.    Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018 (Εισηγ. κ. Βραχιόλογλου Στ.)

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης