• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 15/01/2018 και ώρα 17:00 10/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Σιγλίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 2551064140

Ε-mail : totas@alexpolis.gr

                    Αλεξανδρούπολη: 10/01/2018       

                   Αριθ. Πρωτ. : 1425

ΠΡΟΣ:

Α. Αντιδημάρχους

1. κ. Βαταμίδη Ιωάννη

2. κ. Γκότση Νικόλαο

3. κ. Ζιώγα Χρήστο

4. κ. Κουκουράβα Γεώργιο

5. κ. Παντελίδη Γεώργιο

6. κ. Φαλέκα Ιωάννη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Β. Γραφείο Δημάρχου

Γ. Προέδρους Νομικών Προσώπων

1. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

2. κ. Βαμβακερό Αντώνιο

3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

Δ. Προέδρους Επιχειρήσεων Δήμου

1. κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο

2. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

3.

Ε. Εντεταλμένους Συμβούλους

1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

2. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

3.

ΣΤ. Γενικό Γραμματέα

1. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 15/01/2018 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 62, του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ), για συζήτηση του θέματος της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Η Αλεξανδρούπολη στις επόμενες δεκαετίες (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ