• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1/12/2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                      Αλεξ/πολη       : 28.11.2017

                                                                                                Αρ. Πρωτ.        : 4386/14

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ταχ. :Κύπρου 17

Πληρ.: Πορτοκαλίδης Κ.                            

Τηλ.: 2551350037           

 

                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ

        Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αριθμ. 623/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6H34ΩΨΟ-ΧΝΕ) ενέκρινε την «Πολεοδομική Μελέτη Επέκταση Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Απαλού Αλεξανδρούπολης».

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των ανωτέρω, καθώς τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, διαγράμματα κλπ) θα είναι αναρτημένα στο Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (2ος όροφος παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης) από την 1η μέρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για την υποβολή πιθανών ενστάσεων.

 

 

                                                                                         Ο Αντιδήμαρχος ΤΥ

 

 

                                                                   Γεώργιος Κουκουράβας