• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ,την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017 και ώρα 18:00 13/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζουμπουλιά Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                        Αλεξανδρούπολη: 9 /11/2017
                        Αριθ. Πρωτ. : 53509

ΠΡΟΣ:

Α. Αντιδημάρχους

1. κ. Βαταμίδη Ιωάννη

2. κ. Γκότση Νικόλαο

3. κ. Ζιώγα Χρήστο

4. κ. Κουκουράβα Γεώργιο

5. κ. Παντελίδη Γεώργιο

6. κ. Φαλέκα Ιωάννη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Β. Γραφείο Δημάρχου

Γ. Προέδρους Νομικών Προσώπων

1. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

2. κ. Βαμβακερό Αντώνιο

3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

Δ. Προέδρους Επιχειρήσεων Δήμου

1. κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο

2. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

3.

Ε. Εντεταλμένους Συμβούλους

1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

2. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

3.

ΣΤ. Γενικό Γραμματέα

1. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 62, του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ), για συζήτηση του θέματος της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος 2018. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ