• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,στις 15/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 13/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη  10/11/2017

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ: 53708

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  15/11/2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  19:30,  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:      

 

1α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018  και

 β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2018,      του     Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 

 

 

                                                    Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης