• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017 και ώρα 17:00 10/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         

Πληροφορίες :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

  

                                                  Αλεξανδρούπολη:09 /11/2017   

                                                  Αριθ. Πρωτ. : 53520

                                                 

       ΠΡΟΣ:

  1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

  2. κ. Σεφεριάδη Σάββα

  3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

  4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα

  5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

  6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  7. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

  8. κ. Δραμανίδου Νίκη

 

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου  

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ.  Βαταμίδη Ιωάννη

 

  3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο,  Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης      

  7.    Εισηγητές των θεμάτων

 

          Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ    15/11/2017 και ώρα 17:00  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

1. Χορήγηση - Ακύρωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.λ.π. θέματα λειτουργίας αυτών, καθώς και θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων.(Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

 

2. Έγκριση γνωμοδότησης πενταμελούς ομάδας εργασίας σχετικά με την προκήρυξη θέσεων στη Λαϊκή Αγορά  (χειμερινή)  της Δημοτικής Ενότητας Φερών.(Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

 

3. Εξέταση αιτήματος του κ. ΠΕΤΡΙΧΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ , για χορήγηση άδειας απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος - έξοδος οχημάτων , ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ στην οδό ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ (Ο.Τ. 47) ΦΕΡΩΝ. (Εισηγ. κ. Νέστορας Νικόλαος)

 

4. Εξέταση αιτήματος του κ. ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΖΑΛΗ  , για χορήγηση άδειας απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος - έξοδος οχημάτων , ΣΤΗΝ PILOTI στην οδό ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 36(Ο.Τ. 125).(Εισηγ. κ. Νέστορας Νικόλαος)

 

5. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης – Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Απαλού. (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος) 

 

6. Κλάδεμα ή κοπή δένδρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Οικονομίδης Απόστολος)

 

 

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.  

 

                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


 


  


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ